FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

V prípade, že si želáte odstúpiť od kúpnej zmluvy, prosím, vyplňte a zašlite tento formulár.

Predávajúci:

Ipelux s.r.o., sídlo spoločnosti: Haanova 46, 851 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO:  46 714 057, DIČ:  202 353 4766, e-mail: info@ozontrade.sk, tel: +421 951 006 987,

Kupujúci:

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tovar/o poskytnutí služby

  • Číslo faktúry:__________________________________________
  • Popis tovaru/služby: ___________________________________
  • Dátum prevzatia tovaru: ________________________________
  • Meno a priezvisko spotrebiteľa: ________________________
  • Adresa spotrebiteľa: ___________________________________
  • Číslo účtu v IBAN formáte: _____________________________
  • Dôvod odstúpenia (nepovinné): __________________________

 

Dátum ___________________ Podpis ____________________