Dezinfekcia ozónom

Zoznámte sa s revolučnou dezinfekciou -ozónom, ktorý nepoškodzuje životné prostredie ale nekompromisne vydezinfikuje až 99,9% bakteri a vírusov

Čo je to ozón?

Ozón je plyn, ktorého molekula pozostáva z troch atómov kyslíka. V malých koncentráciách sa bežne tvorí v prírode (napr. po búrke, v lesoch, v okolí riek). Vo vysokých koncentráciách je účinný pri boji s patogénmi v ovzduší aj vo vode, eliminuje zápach vo vzduchu. Počas ozónovania je prítomnosť ľudí alebo domácich zvierat v miestnosti nežiadúca. Ozón sa však rýchlo rozkladá na dvojatómovú molekulu kyslíka a po niekoľkých minútach koncentrácia klesá na bezpečnú úroveň. Ozón je najsilnejšie prírodné dezinfekčné činidlo. Ozón je plyn, ktorého molekuly sú niekoľko krát menšie ako molekuly aerosólu pri chemickom čistení. Jeho účinky sa prejavia aj na miestach, kde sa bežná chémia nedostane. Veľmi rýchlo, až 100 krát účinnejšie ako chlór ničí odolné druhy a formy vírusov, baktérií, mikroorganizmov, spórov plesní. Ozón je prostriedok, ktorý sa používa v zdravotníctve i na sterilizáciu pitnej vody. Ozón zabíja 99,9% baktérií a vírusov, ktoré môžu spôsobovať zdravotné problémy, problémy alergikov.

Ozón je likvidátorom škodlivých mikroorganizmov, nepríjemných pachov, vírusov či plesní. I keď je ozón prirodzenou súčasťou vzduchu, ktorý dýchame, ale pri dezinfekčných prácach s ním treba dbať na správnu koncentráciu. Ozón sa používa už viac ako sto rokov v medicíne aj pri dezinfekcii pitnej vody, ale aj pri sterilizáci operačných nástrojov. Ozón je najvhodnejším prostriedkom pre udržovanie sterilného prostredia. Pomocou generátora ozónu sa zbavíte akéhokolvek zárodku vírusov, baktérií, alergénov alebo mikróbov.

Dôvody prečo použiť ozónové čistenie a dezinfekciu.

Dezinfekcia

 • Je ideálnym riešením pre ľudí s alergiou, astmou a pre rodiny s malými deťmi.
 • Ide o silný prírodný antioxidant, ktorý je mnohonásobne účinnejší ako dezinfekčné prostriedky na princípe chlóru.
 • Je likvidátorom mikroorganizmov, baktérií, plesní a škodlivých patogénov tiež aj hmyzu a to bezprostredne po aplikácii ozónu. 
 • Účinnosť dezinfekcie vykonanej ozónom je približne 99,99%. 
 • Ide o ekologicky bezpečný proces k životnému prostrediu a k zdraviu šetrný spôsob dezinfekcie na rozdiel od iných chemických prípravkov. 
 • Nezanecháva po sebe žiadne stopy. Jeho využitie je veľmi široké. 
 • Od interiérov miestností až po ventilačné systémy budov či klimatizačných zariadení dopravných prostriedkov. 
 • Zabezpečíte si tým prevenciu a zdravé dýchanie v jednom. 

Likvidátor pachov (deodorovanie)

 • Nepríjemné pachy likviduje a nielen potláča.
 • Eliminuje široké spektrum pachov vrátane cigaretového dymu, pachy zvierat, zatuchlín či iných biologických a chemických pachov.
 • Prospešný pri nehnuteľnostiach – pri predaji bytov a domov (svieži dojem)
 • Novostavby – likviduje pachy po nových maľovkách a rekoštrukciách 
 • Fastfoody – likviduje pachy z vypráženého oleja 
 • Povodne a požiar – účinne odstraňuje pachy aj po živelných pohromách a ich následkoch ako sú aj plesne.
 • Odevy – likviduje pach z čižiem , kombinéz na motorku , kožené odevy.

Miesta, kde sa dá použiť ozónový generátor:

 • Nemocnice a čakárne
 • Lekárne a veterinárne kliniky 
 • Školy, škôlky, univerzity
 • Klienstké centrá a úrady
 • Nákupné centrá 
 • Kancelárske priestory 
 • Vozidlá verejnej dopravy (vlaky , autobusy , električky , lode, lietadlá)
 • Interiér automobilov a kamiónov
 • Súkromné byty a rodinné domy 
 • Posilňovne, telocvične a soláriá
 • Reštaurácie , kaviarne a bary 
 • Hotely a penzióny 
 • Hygienické miestnosti , toalety
 • Skrášlovacie salóny, štúdiá, sauny
 • Márnice a krematóriá
 • Plavárne a kúpaliská P
 • Chladiarenské a mraziarenské miestnosti  (dlhšia čerstvosť potravín)
 • Jednoducho všetky miestnosti, kde sa pohybuje azdružuje viac ľudí 

Proces dezinfekcie - ozonizácie

Aplikácia ozónu a proces dezinfekcie je v zásade veľmi jednoduchý. Samotný generátor po zapnutí začína pracovať so vzduchom v priestore a už po niekoľkých minútach začína vytvárať molekuly ozónu, ktoré distribuuje do celého priestoru. Ideálne je generátor umiestniť na vyvýšené miesto, keďže ozón je ťažší ako vzduch. Ako plynná látka sa dostane na takmer každé miesto. Predstaviť si ozón môžete ako dym, no s tým rozdielom, že ozón má mierne modrastú farbu. Po určitej dobe ozonizácie, ktorá sa v závislosti od veľkosti priestoru môže líšiť, sa klient môže presvedčiť o samotných výsledkoch.

Prítomnosť molekúl ozónu vo vzduchu dokáže ľudský čuch rozpoznať veľmi jednoducho. Koncentrácia pritom vôbec nemusí byť vysoká. Prítomnosť ozónu v nízkej koncentrácii nie je pre človeka nijakým spôsobom nebezpečná. Pri ozonizácii s vyššou koncentráciou je však nutné, aby v danom priestore neboli prítomní ľudia, zvieratá ani rastliny. Môže spôsobovať bolesť hlavy, závrate, nevoľnosť, pálenie očí či podráždenie dýchacích ciest. Samotný ozón je však plynnou látkou, ktorá sa v priebehu niekoľkých minút rozkladá späť na zlúčeniny kyslíka. Po samotnej aplikácii teda človeku nehrozí žiadne bezprostredné nebezpečenstvo. Zároveň má priaznivé účinky na kvalitu vody, predovšetkým z hľadiska likvidácie parazitov a plesní. Ide o najekologickejší spôsob dezinfekcie za určitých bezpečnostných opatrení. Ozón takisto nijakým spôsobom nemá vplyv na chod elektrických spotrebičov.

Skrátený postup použitia:
Návod bude priložený pri preberaní zariadenia

 • 1) Generátor ozónu umiestnite do priestoru, ktorý chcete ošetriť a zapojte ho do zásuvky pre 230V.

 • 2) Dôkladne uzavrite všetky okná a dvere.

 • 3) Na časovači nastavte požadovaný čas pre ošetrenie, generátor ozónu začne vytvárať ozón alebo ovládajte prostredníctom diaľkového ovládača
.
 • 4) Opustite priestor!
 • 5) Po vypršaní času pre ošetrenie počkajte ešte aspoň 40 minút, než sa budete môcť do miestnosti vrátiť.
 • 6) Vyvetrajte miestnosť.
 • 7) V prípade, že zápach pretrváva, proces zopakujte.

Kontaktujte nás

Distribútor produktov: IPelux s.r.o.  | Haanova 46 | Bratislava 851 04 | Slovenská republika

IČO:  46714057
DIČ:  2023534766
Telefón: + 421 917 761 796, +421 951 006 987
Mail: info@ozontrade.sk
www.ozontrade.sk